Extenzo-GEO

Výzkum a vývoj aplikací dielektrických snímačů pro měření přetvoření v geotechnice

Extenzo-Geo projektHlavním cílem projektu je v rámci kontrolního sledování geotechnických konstrukcí a objektů výzkum a vývoj a nasazení dielektrických snímačů deformací, především víceúrovňového dielekrtrického extenzometru a dalších aplikací. Jde o modulární konstrukci s možností řetězení jednotlivých snímačů nebo jejich souborů - měřidel do jednoho měřicího systému. Bude vyvinuta a zkonstruována měřicí jednotka – analyzátor včetně software.

Progresivní technologie umožní nasazení i v nepříznivých podmínkách silných elektromagnetických polí, okamžitou nebo dodatečnou automatizaci měření s dálkovým přenosem dat bez výrazného nárůstu ceny. Díky inovovanému řešení přenosu dat může probíhat měření i bez přítomnosti pracovníků v místě odečtu měřených hodnot. Tato technologie měření přetvoření je nabízena pouze v zahraničí a to v rozsahu, který zcela nevyhovuje současným nárokům na měření v geotechnice.

Dalšími cíli je akreditace měřicího postupu a značné zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v zahraničí.

Doba trvání projektu: leden 2011 - prosinec 2013

Seznam partnerů:

  • ARCADIS Geotechnika a.s. (koordinátor)
  • Safibra, s.r.o.
  • České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

RSSRSS

Novinky

202113.10.

Ocean Insight 2021 Grant Program

Firma Ocean Insight otevírá Ocean Insight 2021 Grant Program zaměřený na využívání spektrálních technologií podporujících výzkum pro bezpečnější, čistší a zdravější budoucnost.

Archiv novinek