GEO-strain

Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování kritických míst geotechnických konstrukcí zejména podzemního stavitelství, báňského průmyslu i ostatních inženýrských staveb

GEO-strainNavrhujeme výzkum a vývoj měřicího systému založeného na principu BOTDR a jeho variantách (Brillouin Optical Time Domain Reflectometry) pro detekci a kontrolní sledování kritických míst geotechnických konstrukcí zejména v podzemním stavitelství, báňském průmyslu i na ostatních inženýrských stavbách. Běžné metody sledování jsou nákladné, náročné na čas i ruční měření. Měřicí systémy vláknové optiky BOTDR poskytnou zcela nové informace o chování stavby jako celku a určí její kritická místa. Umožní sledovat kilometrové úseky z jediného přípojného bodu, vývoj deformací s vysokou citlivostí na změnu i vymezení polohy místa změny, které dosud není možné určit předem.

Přenos signálu optickým vláknem je cenově výhodný a nenáročný na energii. Jde o návrh dlouhodobého kontrolního sledování v reálném čase jednou technologií během výstavby i životnosti konstrukce. Takto prováděné sledování technického stavu přispěje k snížení nákladů na provoz a údržbu konstrukce i k zvýšení bezpečnosti po celou dobu životnosti.

Doba trvání projektu: leden 2011 - prosinec 2013

Seznam partnerů:

  • ARCADIS Geotechnika a.s. (koordinátor)
  • Safibra, s.r.o.
  • České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

RSSRSS

Novinky

202225. 4.

Pozvánka na výstavu SENSOR+TEST 2022

Dovolte, abychom Vás pozvali k návštěvě našeho stánku v rámci mezinárodní výstavy SENSOR+TEST 2022, která se bude konat 10. až 12. května 2022 v Norimberku.

Archiv novinek