GuardSense

Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systému a ochranu kritických infrastruktur

GuardSense

Cílem projektu je nalezení nových liniových a zónových ochran s použitím moderních optických principů a hledání optických technologií, které by umožnily poskytnout inovované metody zajištění výrazně vyšší bezpečnosti kritických infrastruktur oproti současnému stavu při zachování cenové dostupnosti nových zařízení a systémů. 

Doba trvání projektu: říjen 2010 - březen 2015

Hlavní cíle projektu

  • Nové typy fotonických senzorů k detekci narušení integrity systémů.
  • Predikce podezřelého chování v kritických infrastrukturách pomocí pokročilých matematických algoritmů vyhodnocujících data z perimetru.
  • Výzkum nových struktur hybridních vláken pro interferometry vhodné k měření dynamických tlaků, sil a akustických signálů v perimetrických systémech.
  • Metodika ochrany dálkových přenosových optických tras s predikcí napadení (third party interference).
  • Metodika zabezpečení dílčích částí telekomunikační optické infrastruktury.
  • Ověření funkčních vzorků v příslušných praktických aplikacích.

Domácí stránka: www.guardsense.cz

Seznam partnerů:

  • Safibra, s.r.o. (koordinátor)
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Projekt probíhá za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.


RSSRSS

Novinky

202211. 1.

Začněte rok 2022 dárkem od Ocean Insight / Safibra.

Začněte rok 2022 dárkem od Ocean Insight / Safibra.

Archiv novinek