Matinoes

Nové organicko-anorganické materiály v optoelektronických systémech pro monitorování a řízení bioprocesů

Matinoes

Na biotechnologické procesy lze narazit v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, procesech zpracování odpadu nebo ochraně životního prostředí. S tímto se rovněž zvyšuje  potřeba využití rychlých a cenově dostupných senzorových technik. Projekt MATINOES byl zaměřen na vývoj nových optovláknových senzorů na bázi enzymů pro potřeby biotechnologických výrobních procesů za účelem pokrytí nedostatku senzorů vhodných pro in-situ kontinuální monitorování reaktantů v drsném prostředí vhodných pro použití v reálných aplikacích průmyslové výroby.

Doba trvání projektu: listopad 2002 - březen 2006

Partneři:
Projektu se účastnilo 9 partnerů z 5 zemí. Jednalo se především o významné specialisty v oborech: anorganicko-organické materiály, příprava enzymů, enzymatické reakce, návrh a výrova optických vláken a návrh optických senzorů.

Dosažené výsledky:

Cílem projektu byl vývoj nového optického senzoru pro měření doby života fluorescence. Pro měření rychlých změn slabého fluorescenčního signálu senzory používají jako detektory velmi citlivé fotonásobiče (PMT). Systém je také schopen použít jak vnitřní tak vnější sondy senzorů. Pomocí vysokorychlostního synchronního principu detekce je systém schopen eliminovat optickou interferenci (okolní světlo). V průběhu doznívání fluorescence je v několika okamžicích  naměřena hodnota intenzity fluorescence. Použitím speciální metody jsou naměřená data zpracovány tak, aby se  dosáhlo výsledků s velmi nízkým šumem.  

K dosažení dobré odezvy, citlivosti a rozlišení systému je nezbytné optimalizovat parametry měřícího systému. Potvrdilo se, že tyto kroky měření jsou velmi důležité pro schopnost měření změn doby života fluorescence. V rámci projektu se vyvinuly dvě verze systému – jednokanálový a vícekanálový.

Jednokanálový systém je přizpůsoben pro průmyslové použití. Ve vnější senzorické sondě je použito plastové optické vlákno. Na odnímatelném krytu sondy je umístěna skleněná nebo PMMA čočka se senzorickou vrstvou (ORMOCER). V průběhu projektu byl tento senzorový systém nainstalován u průmyslového partnera společnosti Moorepark v Irsku

Druhý vícekanálový systém je schopen detekovat několik rozdílných analytů. Tento systém byl testován v laboratoři bioreaktorů instalovaného na ICPF. Pomocí tohoto systému bylo možné efektivně otestovat několik nových vrstev ORMOCERu.

Zájem o výsledek projektu a testování systému projevilo několik vědeckých a průmyslových institucí z České  republiky.


RSSRSS

Novinky

202225. 4.

Pozvánka na výstavu SENSOR+TEST 2022

Dovolte, abychom Vás pozvali k návštěvě našeho stánku v rámci mezinárodní výstavy SENSOR+TEST 2022, která se bude konat 10. až 12. května 2022 v Norimberku.

Archiv novinek