Monitorování integrity a zabezpečení

Monitorování integrity a zabezpečení

Pro monitorování integrity produktovou a pro jeho zabezpečení lze použít hned několik optovláknových systémů založených na různých principech. Jednak jsou to systémy monitorující úniky média, dále systémy, které měří mechanické napětí ve vlastním produktovou, které může být ovlivněno jednak snahou integritu narušit a dostat se k transportovanému médiu a nebo i možnými geo-technickými vlivy, které mohou způsobit poškození produktovou. V neposlední řadě jsou používány zabezpečovací systémy na bázi technologie DAS ( distribuovaný akustický sensor ) nebo na bázi zónových zabezpečovacích systémů. Výběr technologie a zařízení záleží na mnoha faktorech, od definice požadavků na zabezpečení, přes konkrétní podmínky až po finanční možnosti provozovatele.