19.06.2020 10:00

Uspěli jsme ve 4. ročníku Programu ZÉTA

Konec dubna 2020 s sebou přinesl očekávané vyhlášení výsledků již čtvrté veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Nám se podařilo uspět s projektem Měřicí zařízení založená na Braggovských vláknových mřížkách pro monitoring prvků stavební infrastruktury, na kterém spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Nesmírně nás těší, že jsme jedni z kandidátů, s kterými Technologická agentura České republiky (TA ČR) předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory s dotací až 85%“, říká ředitel a jednatel společnosti SAFIBRA, s.r.o., Ing. Ladislav Šašek, CSc. „Navíc tím ještě přispějeme ke zvýšení zájmu mladých studentů a výzkumných pracovníků o reálné projekty s konkrétním praktickým dopadem.

Program Zéta se totiž orientuje na podporu spolupráce akademické a aplikační sféry. Cílem je zapojit vysokoškolské studenty a mladé vědecké pracovníky ve věku do 35 let včetně a dát jim příležitost uplatnit získané výsledky v praxi.

Tento resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu spravuje TA ČR. Ta plánuje na vybrané projekty rozdělit sumu ve výši 315 mil. Kč, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt je 10 mil. Kč. Do již čtvrté veřejné soutěže bylo podáno 386 návrhů projektů, z nichž 357 postoupilo do hodnocení a pouze 63 bude podpořeno. 


RSSRSS

Novinky

202225. 4.

Pozvánka na výstavu SENSOR+TEST 2022

Dovolte, abychom Vás pozvali k návštěvě našeho stánku v rámci mezinárodní výstavy SENSOR+TEST 2022, která se bude konat 10. až 12. května 2022 v Norimberku.

Archiv novinek