Polytect

Polyfunkční Technické Textilie chránící před přírodními riziky

Polytect

Cílem projektu je vývoj nových multifunkčních technických textilií pro použití ve stavebnictví a zemních pracích. Multifukčnost zde nezahrnuje pouze výztužnou a odvodňovací funkci, ale i monitorování technického stavu staveb. Safibra se v tomto směru podílí na vývoji monitorovacích prostředků v podobě optických vláknových senzorů zabudovaných v textilii.

Doba trvání projektu: září 2006 - říjen 2010

Rozpočet: 
V řádu milionů euro. Projekt je částečně financován Evropskou komisí v programu "Integrovaný výzkumný projekt pro malé a střední firmy".

Popis:
Textilní struktury jsou ve stavebnictví značně využívány formou geotextilií jako výztuha a drenáž zemních prací. Zabudování textilií do již existujícího zdiva a do půdních struktur získává více a více na důležitosti obzvláště ve spojení s ochranou historických budov před zemětřesením a ochranou silničních a železničních náspů před sesuvem půdy. Z tohoto důvodu vzniká potřeba vývoje efektivních metod pro dovybavení existujících zděných budov a půdních struktur textiliemi a vývoje monitorovacích systémů pro případné varování/zabránění poškození, pro plánování údržby a pro vyhodnocování integrity těchto stavebních struktur. Kompozitní materiály vyztužené technickými textiliemi byly nedávno zakomponovány také v novostavbách, konkrétně jako seismická výztuha. Možnost plnit různé funkce současně je proto stimulem pro další osvojení těchto metod.Schéma projektu Polytect

Širším cílem POLYTECTu je vývoj nových multifunkčních textilních struktur pro aplikace ve stavebnictví pro vybavení zděných struktur a pro zemní práce. Různé funkce které tyto textilie mají nabízet jsou pak kombinací následujícího:

 • zvýšení houževnatosti a strukturní pevnosti
 • monitorování mechanického napětí, deformací, zrychlení, kolísání výšky vodní hladiny, tlaku; detekce přítomnosti kapalin a chemikálií
 • vyhodnocování technického stavu

Mezi technologie umožňující dosažení těchto cílů patří osnovně pletené výztuhy mřížkového typu a výztuhy lanového typu, začlenění optických vláken do textilií, začlenění senzorů do textilií. Očekávaný technologický průlom pak zahrnuje:

 • použití textilních materiálů jako nosné části budov,
 • použití textilií pro stabilizaci a monitorování,
 • začlenění senzorů založených na piezokeramických materiálech a optických vláknech.

Úloha Safibry:
Safibra, jako firma zabývající se optickým inženýrstvím, je spoluzodpovědná za vývoj optických vláknových senzorů pro integraci do technických textilií pro bodové a distribuované měření mechanických a jiných fyzikálních veličin. Safibra se bude také podílet na vývoji a výrobě optoelektronických zařízení pro vláknové senzory a na vývoji zařízení pro testování citlivosti chemických měničů/přenašečů.

Seznam partnerů:
Celkem 27 soukromých firem, výzkumných institutů a univerzit z nichž 23 je z Evropské unie a 4 ze Švýcarska, Norska, Izraele a Indie.

 • D'Appolonia DAPP, ItáliePolytect
 • STFI, Německo
 • APC Composites, Švédsko
 • Karl Mayer MALIMO Textilmaschinenfabrik GmbH, Německo
 • SELCOM s.r.l., Itálie
 • IfMB Karlsruhe, Německo
 • Light Structures, Norsko
 • Kassel Univ. Institute of Geotechnics, Německo
 • IMMG, Řecko
 • CETMA, Itálie
 • Iridex, Rumunsko
 • Centexbel, Belgie
 • Centre for Colloidal and Surface Research (CSGI), Itálie
 • SLSpezial-Nähmaschinenbau Limbach GmbH & Co, Německo
 • Alpe Adria Textile, Itálie
 • Extreme Materials S.r.l., ItáliePolytect
 • BG Polymers, Izrael
 • Safibra, Česká Republika
 • IKH, Řecko
 • SMARTEC, Švýcarsko
 • Grupo Interlab, Španělsko
 • Polystal, Německo
 • TexClubTec, Itálie
 • Universidad Complutense de Madrid, Španělsko
 • Federal Institute for Materials Research and Testing, Německo
 • Gloetzl, Německo
 • Indian Institute of Technology Madras, Indie

RSSRSS

Novinky

202225. 4.

Pozvánka na výstavu SENSOR+TEST 2022

Dovolte, abychom Vás pozvali k návštěvě našeho stánku v rámci mezinárodní výstavy SENSOR+TEST 2022, která se bude konat 10. až 12. května 2022 v Norimberku.

Archiv novinek