RS-OCT

Vývoj zařízení pro neinvazivní diagnostiku kůže

RS-OCTZájem vědců a lékařů o oblast neinvazivních diagnostických metod pro vyšetření morfologie, fyziologie a chemického složení kůže a dalších tkání je v dnešní době značný. V předkládaném programovém projektu bude sestaven diagnostický přístroj s možností in vitro neinvazivní diagnostiky kůže do hloubky potřebné ke sledování tvorby nádorů vznikajících při dělení buněk v bazální vrstvě kůže. V konkrétních místech bude možné určovat přesné chemické složení sledované tkáně. Tím bude možné stanovit potenciální nebezpečí zobrazovaných útvarů pro vznik rakovinného bujení.

Dalším využitím bude sledování poškození chrupavky a  eventuelně také obrazy jejího hojení v kloubní dutině. Bude použita kombinace dvou fyzikálních principů - Optické koherentní tomografie (obrazy tkáně) a Ramanovy spektroskopie (chemické složení). Výzkum bude prováděn v mezioborovém týmu složeném ze specialistů z oboru dermatologie, biochemie, ortopedie a přístrojové techniky se zkušenostmi s použitými metodami.

Doba trvání projektu: duben 2010 - květen 2013

Seznam partnerů:

  • CPN spol. s r.o.
  • SAFIBRA, s.r.o.
  • Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

RSSRSS

Novinky

2018 9. 2.

Revoluční vícekanálový přístroj pro distribuované měření

Dovolujeme si oznámit, že firma LUNA Inc., uvedla na trh zcela revoluční vícekanálový přístroj pro distribuované měření teploty a mechanického napětí řady ODiSI 6100

Archiv novinek

Zasílání novinek e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Zasílání novinek e-mailem