RS-OCT

Vývoj zařízení pro neinvazivní diagnostiku kůže

RS-OCTZájem vědců a lékařů o oblast neinvazivních diagnostických metod pro vyšetření morfologie, fyziologie a chemického složení kůže a dalších tkání je v dnešní době značný. V předkládaném programovém projektu bude sestaven diagnostický přístroj s možností in vitro neinvazivní diagnostiky kůže do hloubky potřebné ke sledování tvorby nádorů vznikajících při dělení buněk v bazální vrstvě kůže. V konkrétních místech bude možné určovat přesné chemické složení sledované tkáně. Tím bude možné stanovit potenciální nebezpečí zobrazovaných útvarů pro vznik rakovinného bujení.

Dalším využitím bude sledování poškození chrupavky a  eventuelně také obrazy jejího hojení v kloubní dutině. Bude použita kombinace dvou fyzikálních principů - Optické koherentní tomografie (obrazy tkáně) a Ramanovy spektroskopie (chemické složení). Výzkum bude prováděn v mezioborovém týmu složeném ze specialistů z oboru dermatologie, biochemie, ortopedie a přístrojové techniky se zkušenostmi s použitými metodami.

Doba trvání projektu: duben 2010 - květen 2013

Seznam partnerů:

  • CPN spol. s r.o.
  • SAFIBRA, s.r.o.
  • Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

RSSRSS

Novinky

202225. 4.

Pozvánka na výstavu SENSOR+TEST 2022

Dovolte, abychom Vás pozvali k návštěvě našeho stánku v rámci mezinárodní výstavy SENSOR+TEST 2022, která se bude konat 10. až 12. května 2022 v Norimberku.

Archiv novinek